Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Μαρίνα Άνω Τούμπας

Επικοινωνία

  • Πέτικας Δαμ., Μαρκατιάς Διό., Καρανταΐδης Αθαν., Στόκας Νικ., Σταμπλιάκας Αμβ.
  • Πλ. Αγ. Μαρίνης, 543 51, Θεσσαλονίκη
  • 2310 913530