Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Ι. Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών

Χίος, Νένητα, Βολισσός, Χαλκειός, Καμπός, Κουρούνια, Βροντάδος, Πυργί, Καρδάμυλα
Όνομα Εκκλησίας Διεύθυνση Περιοχή Τηλέφωνο
Άγ. Μηνάς, Βίκτωρ & Βικέντιος 821 00, Χίος Χίος 22710 22914 / 22710 42449
Αγ. Άννα 821 00, Χίος Χίος 22710 23113 / 22710 44347
Αγ. Μαρίνα Εγκρεμού, 821 00, Χίος Χίος 22710 40629 / 22710 28144
Αγ. Μαρίνα Καλοπλύτου Βαρδαλάχου & Καλοπλύτου, 821 00, Χίος Χίος 22710 40219 / 22710 41362
Άγ. Γεώργιος - Φρουρίου Καραγκιουλέ 2-8, 821 00, Χίος Χίος 22710 43833/ 22710 92552
Άγ. Ιάκωβος 821 00, Χίος 22710 43833/ 22710 92552
Άγ. Ιωάννης Θεολόγος 22710 44089 / 22710 21125
Άγ. Ιωάννης Πρόδρομος 821 00, Χίος Χίος 22710 24097 / 22710 28239
Άγ. Λουκάς 821 00, Χίος Χίος 22710 28106 / 22710 22497
Άγ. Ματθαίος Κοφινά Ιερωνύμου Γοργία 93-97, 821 00, Χίος Χίος 22710 24919 / 22710 42806
Άγ. Νικόλαος 821 00, Χίος Χίος 22710 43054
Άγ. Νικόλαος Φραγκομαχαλά 821 00, Χίος Χίος 22710 21398 / 22710 20593
Άγ. Παντελεήμων Μονοδενδρίου 821 00, Χίος Χίος 22710 28923
Άγ. Σπυρίδων 821 00, Χίος Χίος 22710 22185 / 22710 29525
Ευαγγελίστρια 821 00, Χίος Χίος 22710 25348 / 22710 25788 / 22710 20947
Ζωοδ. Πηγή 821 00, Χίος Χίος 22710 22369 / 22710 21530
Κοίμ. Θεοτόκου 821 00, Χίος Χίος 22710 29425 / 22710 27588
Κοίμ. Θεοτόκου 821 00, Χίος Χίος 22710 22854 / 22710 93818
Αγ. Μαρίνα Μυρμήγκιον, 821 02, Χίος Μυρμήγκι, Χίος 22710 52030
Άγ. Απόστολοι Φλάτσια, 821 02, Χίος Φλάτσια, Χίος 22710 25732
Άγ. Γεώργιος Νένητα, 821 02, Χίος Νένητα, Χίος 22710 61471
Άγ. Γεώργιος Πατρικά, 821 02, Χίος Πατρικά, Χίος 22710 41362
Άγ. Ιωάννης Πρόδρομος Καταρράκτης, 821 02, Χίος Καταρράκτης, Χίος 22710 62000 / 22710 61740
Ανάλ. Σωτήρος Βουνό, 821 02, Χίος Βουνό, Χίος 22710 61651
Εισ. Θεοτόκου Έξω Διδύμα, 821 02, Χίος Έξω Διδύμα, Χίος 22710 51741
Ζωοδ. Πηγή Κοινή, 821 02, Χίος Κοινή, Χίος 22710 25732
Κοίμ. Θεοτόκου Καλλιμασιά, 821 02, Χίος Καλλιμασιά, Χίος 22710 51324 / 22710 52030
Κοίμ. Θεοτόκου Μέσα Διδύμα, 821 02, Χίος Μέσα Διδύμα, Χίος 22710 61162
Ταξιάρχαι Παγίδα, 821 02, Χίος Παγίδα, Χίος 22710 51741
Αγ. Μαρίνα Βερβεράτο, 821 00, Χίος Βερβεράτον, Χίος 22710 26815
Αγ. Παρασκευή Ζυφιάς, 821 00, Χίος Ζυφιάς, Χίος 22710 78947
Άγ. Γεώργιος Βασιλεώνοικον, 821 00, Χίος Βασιλεώνοικον, Χίος 22710 78291
Άγ. Γεώργιος Συκούσης, 821 00, Χίος Συκούσης, Χίος 22710 78737
Άγ. Ευστράτιος Θυμιανά, 821 00, Χίος Θυμιανά, Χίος 22710 31054 / 22710 31674
Άγ. Νικόλαος Βαβύλοι, 821 00, Χίος Βαβύλοι, Χίος 22710 33467
Άγ. Παντελεήμων Δαφνών, 821 00, Χίος Δαφνών, Χίος 22710 77120
Κοίμ. Θεοτόκου Χαλκειόν, 821 00, Χίος Χαλκειόν, Χίος 22710 78520 / 22710 52004
Αγ. Παρασκευή Άγιον Γάλα, 821 03, Χίος Άγιον Γάλα, Χίος 22740 21781
Αγ. Παρασκευή Χάλαδρα, 821 03, Χίος Χάλαδρα, Χίος 22710 26632
Άγ. Ιωάννης Θεολόγος Κουρούνια, 821 03, Χίος Κουρούνια, Χίος
Άγ. Μάμας Αφροδίσια, 821 03, Χίος Αφροδίσια, Χίος
Άγ. Παντελεήμων Κέραμος, 821 03, Χίος Κέραμος, Χίος
Γέν. Θεοτόκου Λεπτόποδα, 821 03, Χίος Λεπτόποδα, Χίος
Μεταμ. Σωτήρος Εγρηγόρος, 821 03, Χίος Εγρηγόρος, Χίος 22740 21585
Ταξιάρχαι Μελανιός, 821 03, Χίος Μελανιός, Χίος 22740 21781
Ταξιάρχαι Νενητούρια, 821 03, Χίος Νενητούρια, Χίος 22740 21944
Ταξιάρχαι Τρύπες, 821 03, Χίος Τρύπες, Χίος 22740 21705
Αγ. Παρασκευή Καλαμωτή, 821 02, Χίος Καλαμωτή, Χίος 22710 70277 / 22710 71272
Αγ. Τριάς Ελάτα, 821 02, Χίος Ελάτα, Χίος 22710 32969
Άγ. Γεώργιος Λιθίον, 821 02, Χίος Λιθίον, Χίος 22710 61050
Άγ. Γεώργιος Ολύμποι, 821 02, Χίος Ολύμποι, Χίος 22710 76391
Άγ. Δημήτριος Αρμόλια, 821 02, Χίος Αρμόλια, Χίος 22710 76305
Εισ. Θεοτόκου Πυργί, 821 02, Χίος Πυργί, Χίος 22710 78768
Κοίμ. Θεοτόκου Πυργί, 821 02, Χίος Πυργί, Χίος 22710 72502 / 22710 72542
Κοίμ. Θεοτόκου Βέσσα, 821 02, Χίος Βέσσα, Χίος 22710 72672 / 22710 72719
Ταξιάρχαι Μεστά, 821 02, Χίος Μεστά, Χίος
Αγ. Κυριακή Αμάδες, 823 00, Χίος Αμάδες, Χίος
Αγ. Παρασκευή Καρδάμυλα, 823 00, Χίος Καρδάμυλα, Χίος 22720 23046
Άγ. Λουκάς Καρδάμυλα, 823 00, Χίος Καρδάμυλα, Χίος 22720 22355
Άγ. Νικόλαος Καρδάμυλα, 823 00, Χίος Καρδάμυλα, Χίος 22720 22462
Τίμ. Σταυρός Καρδάμυλα, 823 00, Χίος Καρδάμυλα, Χίος 22710 78509
Άγ. Γεώργιος Πιτυός, 823 00, Χίος Πιτυός, Χίος
Γέν. Θεοτόκου Καμπιά, 823 00, Χίος Καμπιά, 823 00, Χίος 22720 23046
Κοίμ. Θεοτόκου Βίκιον, 823 00, Χίος Βίκιον, Χίος 22720 41427
Προφ. Ηλίας Σπαρτούντα, 823 00, Χίος Σπαρτούντα, Χίος 22710 32969
Αγ. Ματρώνα Κατάβασις, 821 03, Χίος Κατάβασις, Χίος 22710 26133
Αγ. Παρασκευή Φυτά, 821 03, Χίος Φυτά, Χίος 22740 21901
Άγ. Ανάργυροι Ποταμιά, 821 03, Χίος Ποταμιά, Χίος
Άγ. Γεώργιος Βολισσός, 821 03, Χίος Βολισσός, Χίος
Κοίμ. Θεοτόκου Βολισσός, 821 03, Χίος Βολισσός, Χίος 22740 21901
Μεταμ. Σωτήρος Βολισσός, 821 03, Χίος Βολισσός, 821 03, Χίος
Άγ. Γεώργιος Σιδηρούντα, 821 03, Χίος Σιδηρούντα, Χίος 22710 82431
Άγ. Ιωάννης Θεολόγος Παρπαριά, 821 03, Χίος Παρπαριά, Χίος 22740 21944
Άγ. Ιωάννης Πρόδρομος Πυραμά, 821 03, Χίος Πυραμά, Χίος
Άγ. Κων/νος Πισπιλούντα, 821 03, Χίος Πισπιλούντα, Χίος
Άγ. Παντελεήμων Κηπουριές, 821 03, Χίος Κηπουριές, 821 03, Χίος 22720 21901
Μεταμ. Σωτήρος Διευχά, 821 03, Χίος Διευχά, Χίος 22720 23053
Μεταμ. Σωτήρος Ψαρά, 821 03, Χίος Ψαρά, Χίος
Αγ. Αναστασία - Φραγκοβουνίου Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 31423
Αγ. Ειρήνη Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος,Χίος 22710 32654 / 22710 31929
Άγ. Γεώργιος - Σταφυλά Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 42433
Άγ. Ισίδωρος - Πετροκοκκίνου Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος
Άγ. Λουκάς - Βαρβασίου Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 41502 / 22710 27872
Άγ. Πολύκαρπος Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 28505
Άγ. Χαράλαμπος - Βαρβασίου Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 23491 / 22710 207783
Γέν. Θεοτόκου - Συριωτίσσης Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος
Κοίμ. Θεοτόκου - Αγιοδεκτινής Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 29827 / 22710 23089
Κοίμ. Θεοτόκου - Ευρετής Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 42433
Κοίμ. Θεοτόκου - Κοκοροβιλιάς Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 32638 / 22710 21901
Κοίμ. Θεοτόκου - Φαρκαίνης Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 27178 / 22710 61162
Μεταμ. Σωτήρος - Βαρβασίου Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22711 03379
Ταξιάρχαι, Μπατζακλή Κάμπος, 821 00, Χίος Κάμπος, Χίος 22710 41373
Άγ. Γεώργιος Αυγώνυμα, 821 00, Χίος Αυγώνυμα, Χίος 22710 79391
Άγ. Γεώργιος Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92244 / 22710 93247
Άγ. Ισίδωρος Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92701 / 22710 42120
Άγ. Κήρυκος Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92236
Άγ. Μάρκος Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92226 / 22710 93321
Άγ. Νικόλαος Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92445 / 22710 92578
Ευαγγελίστρια Βροντάδος, 822 00, Χίος Βροντάδος, Χίος 22710 92175 / 22710 21245
Κοίμ. Θεοτόκου Ερειθιανή, 822 00, Χίος Ερειθιανή, Χίος 22710 92238 / 22710 94488
Προφ. Ηλίας Ερειθιανή, 822 00, Χίος Ερειθιανή, Χίος 22710 94261 / 22710 92706
Άγ. Ιωάννης Λαγκάδα, 823 00, Χίος Λαγκάδα, Χίος 22710 74269
Άγ. Νικόλαος Οινούσσαι, 821 01, Χίος Οινούσσαι, Χίος 22710 55404
Γέν. Θεοτόκου Συκιάδα, 823 00, Χίος Συκιάδα, Χίος 22710 74616 / 22710 74300
Κοίμ. Θεοτόκου Καρυές, 821 00, Χίος Καρυές, Χίος
Ταξιάρχαι Ανάβατος, 821 00, Χίος Ανάβατος, Χίος 22710 79391