Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι Ακροπόλεως

Επικοινωνία

  • Προϊστάμενος Ναού: Αρχιμανδρίτης Ζάπρης Κύριλλος
  • Θεοτοκοπούλου 40, Θεσσαλονίκη
  • 2310 209 546