Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση Θεοτόκου Σίνδου

Επικοινωνία

  • Καγιαννήκος Παύλος, Κουτελιέρης Αυγουστίνος, Κουρτενλής Αντώνιος.
  • Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη
  • 2310798155