Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιούπολης

Επικοινωνία

  • Τζίτζος Διονύσιος, Μαχαιριώτης Παρθένιος, Οικονόμου Γεώργιος, Πασσιάς Δημήτριος, Δέλιος Νικόλαος.
  • Κ.Κωνσταντινίδη 26, 56431, Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
  • 2310650069