Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγία Αναστασία

Επικοινωνία

  • Προϊστάμενος Ναού : Οικονόμος Καϊτίδης Χαραλάμπης, Οικονόμος Πατρικίου Αντώνιος
  • Κηφισίας - Μ. Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη
  • 2310 447 444