Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Ιωάννης (Καθεδρικός)

Επικοινωνία

  • Πατσιάς Παύ., Σκαρλάτος Γεώ., Πενλόγλου Ιωά., Σαρησάββας Γεώ., Κανούλας Χρ.
  • Μητροπόλεως 13, 567 28, Νεάπολη
  • 2310 617565