Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Γεώργιος

Επικοινωνία

  • Κοτζιακεχίδης Χαρ., Χαραλαμπίδης Θεό., Σταμάτης Άν., Σαρρής Ιωά.
  • Πλ. Αγ. Γεωργίου, 563 34, Ελευθέριο
  • 2310 761473