Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη

Επικοινωνία

  • Δέλιος Νικ., Τζίτζος Διον., Παπαδόπουλος Παρθ., Οικονόμου Γεώ., Ιωαννίδης Γρηγ., Πασσιάς Δημ.
  • Κωνσταντινίδη 26, 564 31, Ηλιούπολη
  • 2310 650069