Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Βαρβάρα

Επικοινωνία

  • Καλαϊτζίδης Νικηφ., Μηλούσης Γεώ., Αγγελίδης Αθαν.
  • πρώην Στρατόπεδο Παύλ. Μελά, Νεάπολη
  • 2310 773733