Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Ζωοδόχος Πηγή

Επικοινωνία

  • Τομπούλογλου Ιερ., Καβατζίκης Γεώ., Σιακαβάρας Στέφ., Κούτλας Βασ., Βύρλιος Στέφ.
  • Ζωοδ. Πηγή 25, 561 21, Αμπελόκηποι
  • 2310 733260 / 2310 730698 / 2310 720355