Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Τίμιος Πρόδρομος (Κρυπτή)

Επικοινωνία

  • Αντωνιάδης Αλέξ., Μάνος Παλ., Θεοδωρής Γεώ.
  • Πλ. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη
  • 2310 238984