Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Προφήτης Ηλίας Πυλαίας

Επικοινωνία

  • Τζιαφάς Δημ., Πλιάντης Θεων., Καϊτίδης Αλέξ., Καραφουλίδης Παντ., Καρακίτσιος Ελευθ.
  • Προφήτου Ηλία 109- 111, 555 35, Πυλαία
  • 2310 300934