Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Οσία Ξένη Χαριλάου

Επικοινωνία

  • Σαλμάς Αλέξ., Γαβριλάκης Αρισ., Κατινιός Ιωά., Κολτσικίδης Ανασ.
  • Μαρασλή 59, 542 49, Θεσσαλονίκη
  • 2310 300448