Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση Θεοτόκου

Επικοινωνία

  • Παπαγιάννης Θεό., Τζίμας Δημ., Βλατάκης Γεώ.
  • Κοιμήσεως Θεοτόκου & Μεθ. Πατριάρχου, 131 21, Ίλιον
  • 210 2614336