Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμ. Θεοτόκου

Επικοινωνία

  • Παπαδερός Ευτ., Κότιος Χρήσ., Γκιβίσης Ευφ., Τρυφωνακόπουλος Μεθ.
  • Πλ. Πετρίδου, 546 42, Θεσσαλονίκη
  • 2310 206672