Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Νικόλαος & Δημήτριος Χαριλάου

Επικοινωνία

  • Λιβανίδης Βασ., Σταμκόπουλος Γρηγ., Κουτρούπης Αθ.
  • Γυμν. Μυσιρλή 34, 542 50, Θεσσαλονίκη
  • 2310 306886