Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Κύριλλος & Μεθόδιος

Επικοινωνία

  • Σταμπλιάκας Αμβ., Τρυφωνακόπουλος Μεθ., Μιχαηλίδης Δημ.
  • Στρατ. Καλλιδοπούλου 2, 562 42, Θεσσαλονίκη
  • 2310 827444