Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Κυριακή Χαριλάου

Επικοινωνία

  • Κολέτσας Ραφ., Κλιμανόγλου Διον.
  • Αμφοτερού, 542 50, Θεσσαλονίκη
  • 2310 303216