Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Αναστασία Κηφισιάς

Επικοινωνία

  • Αλεξίου Γαβρ., Γαλλίδης Θωμ.
  • Κηφισίας - Μ. Αλεξάνδρου, 542 38, Θεσσαλονίκη
  • 2310 447444