Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Αικατερίνη

Επικοινωνία

  • Τριανταφυλλίδης Νεκτ., Μερτζάνης Ευθ., Βασάκος Μην.
  • Ηούς & Σαχτούρη, 546 32, Θεσσαλονίκη
  • 2310 225580