Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Ήπειρος - Εκκλησίες για Θρησκευτικό Γάμο

Εκκλησία Διεύθυνση Τηλέφωνο email website
Αγία Κυριακή , Νυδρί Λευκάδας
26450 22415 [email protected] http://www.imli.gr/