Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η GAMOS PORTAL είναι ιστοσελίδα (portal) με αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών οργάνωσης γάμων η οποία λειτουργεί υπό μορφή μονοπρόσωπης εταιρείας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων της Εταιρείας και για λόγους συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.

Η GAMOS PORTAL συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (α) των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας, (β) προσώπων που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση για τις δραστηριότητες της GAMOS PORTAL και (γ) πελατών

  1. Προσωπικά δεδομένα & διαδικασία επεξεργασίας

α) Χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας

Οι χρήστες είναι επισκέπτες της ιστοσελίδας οι οποίοι γνωστοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να δέχονται προσφορές από επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες οργάνωσης γάμων. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας  να συντάξουν σύντομο μήνυμα με την περιγραφή του είδους των προσφορών που επιθυμούν να λαμβάνουν.

Πριν την καταχώριση των στοιχείων οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω αναδυόμενου παραθύρου σχετικά με την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τη νομική βάση, τον χρόνο τήρησης, ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται μόνο σε επαγγελματίες υπηρεσιών οργάνωσης γάμων τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τους και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Στο παράθυρο περιλαμβάνεται πεδίο αποδοχής της πολιτικής προστασίας δεδομένων για την οποία πρέπει να δηλώσουν ότι ενημερώθηκαν για να μπορέσουν να καταχωρίσουν τα δεδομένα τους.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών.

β) Πρόσωπα που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση για τις δραστηριότητες της GAMOS PORTAL

Κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων η GAMOS PORTAL συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας φυσικών προσώπων που επισκέπτονται το περίπτερο της Εταιρείας και δηλώνουν το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του GAMOS PORTAL μέσω της αποστολής newsletter. Οι επισκέπτες της έκθεσης ενημερώνονται επίσης ότι με την εγγραφή τους συμμετέχουν σε κλήρωση δώρου/προσφοράς εκ μέρους της GAMOS PORTAL.

Η καταχώριση των στοιχείων γίνεται on-line ενώπιον των ενδιαφερομένων προσώπων από τον εκπρόσωπο του GAMOS PORTAL και στη συνέχεια κατά την πρώτη επαφή καλούνται να επιβεβαιώσουν με αποστολή επιβεβαιωτικού e-mail τα στοιχεία τους για τη συνέχιση της προσφοράς της υπηρεσίας.

Σε κάθε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) υπάρχει ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων των παραληπτών, γίνεται παραπομπή μέσω link στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δίδεται η δυνατότητα διαγραφής («unsubscribe») από τον κατάλογο παραληπτών ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών.

(γ) Πελάτες

Η GAMOS PORTAL τηρεί προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (καθώς και δεδομένα εταιρειών) με τα οποία συνεργάζεται με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών τους στην ιστοσελίδα της. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους ίδιους τους πελάτες της στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση), ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επαγγελματική κατηγορία καθώς και το περιεχόμενο της γραπτής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πελάτες.

Τα δεδομένα τηρούνται πέραν του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας, στην υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων του υπολογιστικού νέφους (cloud) της Google.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών.

  1. Βιντεοσκόπηση / φωτογράφιση γάμων

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η GAMOS PORTAL φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της φωτογραφίες ή βιντεοσκοπικό υλικό από γάμους χρηστών με τη συγκατάθεσή τους.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Ο επαγγελματίας γάμου/πελάτης της εταιρείας ενημερώνει την εταιρεία ότι διαθέτει φωτογραφικό υλικό που θα μπορούσε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους χρήστες/νεόνυμφους και λαμβάνει τη συναίνεσή τους προκειμένου να αναρτηθεί το υλικό στην ιστοσελίδα, αφού προηγουμένως ελεγχθεί από αυτούς. Ο χρόνος ανάρτησης του υλικού στην ιστοσελίδα καθορίζεται σε συνεννόηση με τους χρήστες/νεόνυμφους. Εφόσον ανά πάσα στιγμή οι νεόνυμφοι ή ένας εξ αυτών εκφράσει αντίρρηση για την ανάρτηση, το υλικό διαγράφεται.

Μετά τη διαγραφή του υλικού από την ιστοσελίδα, τηρείται για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. 

Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η GAMOS PORTAL δεσμεύεται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων εντός 2 μηνών από την υποβολή τους.

 

  1. Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο, ιδίως στο πλαίσιο της ισχύουσας εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας, ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας και για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών της.  

Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων προσωπικού έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της GAMOS PORTAL.

Το προσωπικό καθώς και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται και των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα δεδομένα τηρούνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορικού συστήματος της εταιρείας με χρήση κωδικού πρόσβασης.

Το φυσικό αρχείο τηρείται σε φωριαμούς που κλειδώνουν και τηρείται πολιτική clean desk.

Μετά το πέρας του χρόνου τήρησης που ισχύει για κάθε κατηγορία δεδομένων, τα δεδομένα διαγράφονται από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και το φυσικό αρχείο καταστρέφεται ασφαλώς με χρήση καταστροφέα εγγράφων.

Τελευταία ενημέρωση: 25-5-2018