Δικαιολογητικά για το Γάμο σας.

22/02/2013
Δικαιολογητικά για το Γάμο σας.
 • Για την πραγματοποίηση ενός γάμου, είτε θρησκευτικού, είτε πολιτικού, είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας γάμου. Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο για κάθε περίπτωση.

  Θρησκευτικός Γάμος

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εκκλησία της ενορίας όπου θα τελεστεί ο γάμος.
  α. Πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία του τόπου της τελευταίας κατοικίας των μελλονύμφων.
  β. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
  γ. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.
  δ. Σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά, απαιτούνται επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου / διαζυγίου και βεβαίωση από την μητρόπολη που να αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.

  Πολιτικός Γάμος

  Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

  Δικαιολογητικά:

  α. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

  β. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.

  γ. Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:
  ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.  είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.

  δ. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.

  ε. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.

  στ. Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).

  ζ. Παράβολο των 15 ευρώ (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

  η. Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:
  Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
  Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
  Ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα, ένα για τον καθένα).
  Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως εκδόσεώς της, λήγει την 31-12-1998, (άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α).

  θ. Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.
  ι. Για τους Έλληνες του εξωτερικού : δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια εφημερίδα, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης,  (Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.  Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.

  ια. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.

  ιβ. Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

  ιγ. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

  Αναγγελία Γάμου σε Εφημερίδα

  Η αναγγελία του γάμου είναι μια πολύ απλή διαδικασία σε σχέση βέβαια με τις υπόλοιπες κινήσεις για την προετοιμασία του γάμου, γι΄ αυτό και δεν πρέπει να ανησυχείτε.
  Ακολουθούν απλές και συχνές ερωτήσεις μελλόνυμφων ζευγαριών με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους ώστε να μάθετε τι χρειάζεται..

  FAQ

  Από πού πρέπει να ξεκινήσω; Τι θα πρέπει να γράφει η αναγγελία;

  Να συντάξετε το κείμενο. Για να σας διευκολύνουμε, ακολουθήσετε το παράδειγμα:
  "O "Επώνυμο – Όνομα", του "Όνομα Πατρός" και της "Όνομα Μητρός" το γένος "Επώνυμο της μητέρας πριν το γάμο", που γεννήθηκε στ.. περιοχή/πόλη και κατοικεί στ.. περιοχή / πόλη και η "Επώνυμο – Όνομα", του "Όνομα Πατρός" και της "Όνομα Μητρός" το γένος "Επώνυμο της μητέρας" πριν το γάμο, που γεννήθηκε στ.. περιοχή/πόλη και κατοικεί στ.. περιοχή / πόλη, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στ… περιοχή / πόλη."

  Ποια εφημερίδα θα πρέπει να επιλέξω;

  Θα πρέπει να επιλέξετε κάποια τοπική εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας
  (να κυκλοφορεί σε καθημερινή βάση). Μπορεί να είναι Πολιτική, Οικονομική ακόμη και Αθλητική αρκεί να είναι Πανελλαδικής κυκλοφορίας.

  Πότε θα πρέπει να τρέξω γι΄αυτό;

  Η αναγγελία θα πρέπει να δημοσιευτεί στην εφημερίδα από 6 μήνες έως και ημέρες πριν το γάμο σας. Ο νόμος ορίζει πως αν τυχόν περάσει αυτό το διάστημα των 6 μηνών και δεν έχει τελεστεί ο γάμος, η αναγγελία δεν ισχύει οπότε θα πρέπει και να επαναληφθεί.

  Πόσο κοστίζει η αναγγελία γάμου σε εφημερίδα;

  Υπάρχει διαφορετικό κοστολόγιο για την αναγγελία του γάμου σας από εφημερίδα σε εφημερίδα. Κάποιες φορές μάλιστα θα βρείτε και πολύ μεγάλες διαφορές. Το εύρος πάντως κυμαίνεται από 15€ έως περίπου 40€. Η επιλογή όμως είναι απολύτως δική σας.

  Είναι αναγκαίο να κάνω την αναγγελία του γάμου μου σε εφημερίδα;

  Η απάντηση είναι ΝΑΙ! (εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις). Σύμφωνα με το άρθρο 1250 / 1983 οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων (άνω των 10.000 κατοίκων) είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

  Είναι αναγκαίο να κάνω την αναγγελία του γάμου μου σε εφημερίδα;

  Η απάντηση είναι ΝΑΙ! (εξαιρούνται κάποιες περιπτώσεις). Σύμφωνα με το άρθρο 1250 / 1983 οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων (άνω των 10.000 κατοίκων) είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

  Υπάρχει τρόπος ηλεκτρονικής δημοσίευσης;

  Για όσους όμως δεν έχουν χρόνο για να τρέξουν από κοντά, υπάρχει και ο τρόπος της ηλεκτρονικής αναγγελίας του γάμου τους μέσω του internet στο παρακάτω site : www.publees.com.

  Παντρεύεστε; Μπείτε στο www.GamosPortal.gr

  • Προτείνουμε:

   Σε κάθε βήμα του γάμου σας www.GamosPortal.gr

  Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!