Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση της Θεοτόκου Κορωπίου

Επικοινωνία

  • Σπυρίδων Μωραΐτης , Αθανάσιος Τσίτσος , Πέτρος Κασιδόκωστας
  • Χρήστου Δημητρίου 24,194 00 Κορωπί
  • 210-6622561