Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση της Θεοτόκου Κιτσίου Κρωπίας

Επικοινωνία

  • Στα?ρος Κυριόπουλος , ?ναστάσιος Σταματόπουλος
  • Ελπίδος 10, 19400 Κίτσι Κρωπίας
  • 210-9653766, 210-9654172