Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση της Θεοτόκου Κάντζας Παλλήνης

Επικοινωνία

  • Κωνσταντ?νος Παπαγεωργίου , Δημήτριος Μούγιας
  • 15351, Παλλήνη
  • 210-6659057, 210-6042644