Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Ανάληψη του Κυρίου Κορωπίου

Επικοινωνία

  • Γεώργιος Σταμούλης , Μιχα?λ Δανδουλάκης ,?πόστολος Σαγώνας
  • Βασ. Κων/νου 298, 19400 Κορωπί
  • 210-6622220, 210-6628028