Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Παντελεήμων Τραχώνων

Επικοινωνία

  • π. ?νδρέας Γεωργιλές, π.Χαράλαμπος ?ποστολίδης, π. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
  • Ρόδου 2, 175 56 ʼλιμος
  • 210-99.10.591