Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Νικόλαος Σπάτων

Επικοινωνία

  • Δημήτριος Μπάτρης, ?θανάσιος Τσιαούσης ,Νικόλαος Μέζης
  • Βυζαντίου 6 , 19 004 Σπάτα
  • 210-6632702, 210-6025874