Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος Γέρακα

Επικοινωνία

  • ?ωάννης Ρέκκας, Στυλιαν?ς Μουλακάκης
  • 15344, Γέρακας
  • 210-6610759