Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Ιερόθεος Περιστερίου

Επικοινωνία

  • Εφημέριοι: ?γγελόπουλος Παναγ., Παπαδόπουλος Γεώργ., Βετουλάκης Γεώργ., Γαγανέλης Πασχάλης, Καραβίδας Δωρόθεος, Δρούζας Πατάπιος.
  • Κυκλάμινων 2, Περιστέρι
  • 210-5719200