Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Γεώργιος Καρέας

Επικοινωνία

  • Αρχι/της κ. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος , Αρχ/της κ. Ζαχαρίας Μπίλιαρης, Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος,Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος Καλιακούδας
  • Σουλιωτών 3, Βύρωνας - Καρέας, 16233
  • 210 7658 225