Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Πάντες Κορωπίου

Επικοινωνία

  • Πέτρος Φαραζ?ς , Λάμπρος Τσιάκαλος ,Γεώργιος Καλτσ?ς .
  • Κολοκοτρώνη (τέρμα), 19400 Κορωπί
  • 210-6020793