Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγία Τριάς Αργυρουπόλεως

Επικοινωνία

  • π. Εὐστάθιος Πρασσᾶς, π. Ἰωάννης Λώλης.
  • Πλατεία Αγίας Τριάδος, 164 00 Αργυρούπολη
  • 210-99.17.286