Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμηση Θεοτόκου Πετρουπόλεως

Επικοινωνία

  • Αθανασίου Νικ., Αγγελόπουλος Γεώ., Ζησιμόπουλος Χρ., Φαόυρ Γεώ.
  • Πίνδου και Σκουφά, 132 31, Πετρούπολη
  • 210 5016163