Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Ιωάννης Ρέντη

Επικοινωνία

  • Κατσιάδας Χρυσ., Σταματίου Ρηγ., Σαχτούρης Θεόδ., Θεοδωρόπουλος Φώτ.
  • Πλατ. Αγ. Ιωάννου, 182 33, Πειραιάς
  • 210 4813644