Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Σοφία Ταμπούρια

Επικοινωνία

  • Βάρκας Χρυσ., Τριλίβας Ανδ., Φάνης Θωμ., Καραλής Γρηγ., Παπαδόπουλος Συμ., Καραγιαννιδης Σμάρ.
  • Ασκληπιού 48, 185 45, Ταμπούρια
  • 210 4913331