Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Παναγία Βλαχερνών

Επικοινωνία

  • Σταυρίδης Τιμ., Σταματιάδης Ιωά., Πιτσικάλης Μαρ., Σεργιάννης Ελ.
  • Πλ. Βλαχερνών, 187 57, Κερατσίνι
  • 210 4317667