Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Γέν. Θεοτόκου

Επικοινωνία

  • Μαλατέστας Παν., Καγιαυτάκης Εμμ., Μπαλκανάς Δημ., Παπαδόδημας Δικ.
  • Καραϊσκάκη 1, 184 50, Νίκαια
  • 210 4912028