Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Παντελεήμων

Επικοινωνία

  • Καροφυλλάκης Εμμ., Βαλλιάνος Ανδ., Χατζηξενοφών Χρ., Δημογιαννάκος Σπ.
  • Ανακούς 60, 187 56, Κερατσίνι
  • 210 4320952