Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Μεταμ. Σωτήρος (Σούρμενα)

Επικοινωνία

  • Σουλιμιώτης Στέφ., Βασιλείου Αθαν., Καββαδίας Νικ.
  • Ιασωνίδου & Χρυσάνθου Τραπεζούντος, 167 77, Ελληνικό
  • 210 9618624