Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Τριάς

Επικοινωνία

  • Παπακωνσταντίνου Παύ., Μανιώτης Βασ., Παζβαντίδης Ιωσ., Νικούλης Στ.
  • Αγίας Τριάδος 22 και Βελισσαρίου, 54640, Θεσσαλονίκη
  • 2310 831831 / 2310 858475