Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Παμμ. Ταξιάρχαι (Παλαιός) Περιστερίου

Επικοινωνία

  • Φαράσογλου Σερ., Κουναλάκης Ελευθ., Τούμπανος Γεώ., Τσουβέλας Ιωά., Νίστορ Ανδ.
  • Σοφ. Βενιζέλου 47, 121 35, Περιστέρι
  • 210 5712325