Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Ιερόθεος

Επικοινωνία

  • Αγγελόπουλος Παν., Παπαδόπουλος Γεώ., Βετουλάκης Γεώ.,Κάνδρος Επιφ., Καραβίδας Δωρ., Δρούζας Πατ., Λάσκαρης Παν.
  • Κυκλάμινων 2, 121 35, Περιστέρι
  • 210 5719200