Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Γλυκερία Γαλατσίου

Επικοινωνία

  • Κούκκλης Αντ., Σουπουρτζής Αθην., Προδρόμου Πρόδρ., Ψαριανός Λεων., Κυρίστης Αθαν., Γιαπιτζίογλου Γεώ., Αϊβαλιώτης Ιωακ.
  • Αγ. Γλυκερίας 13, 111 47, Γαλάτσι
  • 210 2931523