Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Ι. Μ.Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης

.Ύδρα, Σπέτσες, Ερμιόνη, Κρανίδι, Τροιζήνα, Μέθανα, Αίγινα
Όνομα Εκκλησίας Διεύθυνση Περιοχή Τηλέφωνο
Κοίμ. Θεοτόκου 180 40, Ύδρα Ύδρα 22980 53524 / 22980 52829
Αγ. Βαρβάρα 180 40, Ύδρα Ύδρα 22980 53545
Άγ. Δημήτριος 180 40, Ύδρα Ύδρα 22980 52717 / 22980 53050
Υπαπ. Χριστού 180 40, Ύδρα Ύδρα 22980 52553
Τίμ. Πρόδρομος 180 40, Ύδρα Ύδρα 22980 52194
Άγ. Νικόλαος 180 50, Σπέτσες Σπέτσες 22980 72423/ 22980 72449
Άγ. Αντώνιος 180 50, Σπέτσες Σπέτσες 22980 73085 / 2298073298
Ανάλ. Χριστού 180 50, Σπέτσες Σπέτσες 22980 74336 / 22980 73653
Τίμ. Πρόδρομος 180 50, Σπέτσες Σπέτσες 22980 73850 / 2298074727
Ταξιάρχαι 210 51, Ερμιόνη Ερμιόνη 22980 31931 / 22980 31521
Κοίμ. Θεοτόκου 210 51, Ερμιόνη Ερμιόνη 22980 31924 / 22980 31045
Ευαγγ. Θεοτόκου 210 51, Θερμησία Θερμησία 22980 41640 / 22980 31839
Άγ. Απόστολοι 210 51, Ηλιόκαστρο 22980 21841
Τίμ. Πρόδρομος 213 00, Κρανίδι Κρανίδι 22980 21588 / 22980 22889
Εισ. Θεοτόκου 213 00, Κρανίδι Κρανίδι 22980 21122 / 22980 21204
Μετ. Σωτήρος 213 00, Κρανίδι Κρανίδι 22980 22075 / 22980 22790
Συν. Θεοτόκου 213 00, Κρανίδι Κρανίδι 22980 21922 / 22980 22421
Ευαγγ. Θεοτόκου 213 00, Κοιλάδα Ερμιονίδος Κοιλάδα Ερμιονίδος 22980 61922 / 22980 23050
Ευαγγ. Θεοτόκου 213 00, Πορτοχέλι Ερμιονίδος Πορτοχέλι Ερμιονίδος 22980 22682 / 22980 51248
Ταξιάρχαι 213 00, Φούρνοι Ερμιονίδος Φούρνοι Ερμιονίδος 22980 71179 / 22980 22715
Άγ. Νικόλαος 213 00, Δίδυμα Ερμιονίδος Δίδυμα Ερμιονίδος 22980 71226
Άγ. Γεώργιος 180 20, Πόρος Πόρος 22980 23241 / 22980 24586
Ευαγγ. Θεοτόκου 180 20, Πόρος Πόρος 22980 22904
Άγ. Κων/νος & Ελένη 180 20, Πόρος Πόρος 22980 26687 / 22980 26547
Άγ. Νικόλαος 180 20, Γαλατάς Τροιζηνίας Γαλατάς Τροιζηνίας 22980 42939 / 22980 42410
Αγ. Άννα 180 20, Γαλατάς Τροιζηνίας Γαλατάς Τροιζηνίας
Ζωοδ. Πηγή 180 20, Τακτικούπολη Τροιζηνίας Τακτικούπολη Τροιζηνίας 22980 36056
Άγ. Ιωάν. Χρυσόστομος 180 20, Τροιζηνία Τροιζηνία 22980 35375 / 22980 35110
Ευαγγ. Θεοτόκου 180 20, Ευαγγελισμός (Σκαπέτι) Ευαγγελισμός (Σκαπέτι) 22980 31360
Άγ. Αθανάσιος 180 20, Ά. Φανάρι Τροιζηνίας Ά. Φανάρι Τροιζηνίας 22980 34355 / 22980 37358
Άγ. Χαράλαμπος 180 20, Κ. Φανάρι Τροιζηνίας Κ. Φανάρι Τροιζηνίας 22980 37356
Άγ. Αθανάσιος 180 20, Τραχειά Ναυπλίας Τραχειά Ναυπλίας 27530 71274
Αγ. Τριάς 180 30, Μέθανα Μέθανα 22980 92860
Εισ. Θεοτόκου 180 30, Κουνουπίτσα Μεθάνων Κουνουπίτσα Μεθάνων 22980 92085
Άγ. Αντώνιος 180 30, Κυψέλη Μεθάνων Κυψέλη Μεθάνων
Υπαπ. Χριστού 180 30, Μεγαλοχώρι Μεθάνων Μεγαλοχώρι Μεθάνων 22980 92993
Κοίμ. Θεοτόκου 180 30, Παλ. Λουτρά Μεθάνων Παλ. Λουτρά Μεθάνων 22980 92085
Κοίμ. Θεοτόκου 180 10, Αίγινα Αίγινα 22980 22654 / 22980 25573
Άγ. Νικόλαος 180 10, Αίγινα Αίγινα 22980 22909
Εισ. Θεοτόκου 180 10, Αίγινα Αίγινα 22980 24018 / 22980 23520
Σύναξις Αιγηνητών Αγιών 180 10, Αίγινα Αίγινα 22980 28328
Μετ. Σωτήρος 180 10, Αγ. Μαρίνα Αιγίνης Αγ. Μαρίνα Αιγίνης 22980 32405 / 22980 53885
Αποστ. Κρίσπος 180 10, Άγιοι Αιγίνης Άγιοι Αιγίνης 22980 52152 / 22980 25682
Ζωοδ. Πηγή 180 10, Αγκίστρι Αιγίνης Αγκίστρι Αιγίνης 22980 91567 / 22980 23171
Κοίμ. Θεοτόκου 180 10, Ανιτσαίο Αιγίνης Ανιτσαίο Αιγίνης 22980 29137
Ταξιάρχαι 180 10, Ασώματοι Αιγίνης Ασώματοι Αιγίνης 22980 27523 / 22980 24837
Αγ. Τριάς 180 10, Βαθύ Αιγίνης Βαθύ Αιγίνης 22980 52950 / 22980 71327
Ευαγγ. Θεοτόκου 180 10, Κυψέλη Αιγίνης Kυψέλη Αιγίνης
Κοίμ. Θεοτόκου 180 10, Μεσαγρός Αιγίνης Μεσαγρός Αιγίνης 22980 71362 / 22980 23903
Άγ. Διονύσιος 180 10, Παχεια Ράχη Αιγίνης Παχεια Ράχη Αιγίνης 22980 29429
Κοίμ. Θεοτόκου 180 10, Πέρδικα Αιγίνης Πέρδικα Αιγίνης 22980 61812
Αγ. Βαρβάρα 180 10, Μαραθών Αιγίνης 22980 27553