Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμ. Θεοτόκου Καλάμου

Επικοινωνία

  • Βαλεοντής Μιχ., Ματζαβίνος Ανδ., Λαγιόκαπας Κων.
  • Αγ. Παρασκευή Καπανδριτίου, 190 14, Καπανδρίτι
  • 22950 62709