Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Νεκτάριος Κάτω Κηφισιάς

Επικοινωνία

  • Κοκάκης Ιωά., Ελευθερίου Τιμ., Θεοδώσης Χαρ.
  • 1ης Μαΐου & Αραβοσιτά, 145 65, Κηφισιά
  • 210 8016585
  • [email protected]