Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Γεώργιος Μελισσίων

Επικοινωνία

  • Τσατήρης Λουκ., Πασσάς Βασ.
  • 17ης Νοέμβρη, 151 27, Μελίσσια
  • 210 8043330